Moje Kolekcje

250.00 PLN

Program Moje kolekcje pozwala na zarządzanie wszystkimi kolekcjami w jednym miejscu, przy wykorzystaniu jednego programu. Tym samym nie ma potrzeby korzystania z wielu aplikacji dedykowanych różnym zastosowaniom oraz różnym kolekcjonerom. Nie trzeba też „uczyć się” posługiwania wieloma programami, aby móc kolekcjonować różne przedmioty. Korzystanie z aplikacji Moje kolekcje zapewni jednolity dostęp do wszystkich zbiorów danych z tego samego programu oraz pozwoli na jednakową ich obsługę.

Quantity

Program Moje kolekcje przeznaczony jest do tworzenia i zarządzania wszelkiego rodzajami kolekcjami. Zbiory kolekcjonerskie tworzone są przez samych Użytkowników oprogramowania, przy wykorzystaniu wbudowanego Edytora zbiorów. Edytor ten pozwala na dodawanie zbiorów według specyfikacji opracowanej przez samego Użytkownika. Tym samym nie będzie już problemu z dodaniem lub modyfikacją określonego pola w bazie danych. Wystarczy uruchomić Edytor i wprowadzić lub zmodyfikować atrybut opisujący zbiór kolekcji.
Przykładowo: Kolekcjoner ewidencjonujący książki nie ma na swojej liście opisującej pozycję biblioteczną pola Recenzent. Teraz wystarczy uruchomić aplikację Moje kolekcje i wprowadzić wymagane pole. Od tego momentu pole to będzie dostępne do edycji.
Co więcej. Edytor zbiorów pozwala nie tylko na dodawanie i modyfikację atrybutów opisujących zbiór kolekcji, ale umożliwia tworzenie całkiem nowych zbiorów kolekcji.
Przykładowo: Kolekcjoner monet chciałby oprócz zarządzania zbiorem numizmatycznym kolekcjonować znaczki i pocztówki. Taką funkcjonalność oferuje właśnie program Moje kolekcje. Wystarczy utworzyć nowe zbiory z własnymi atrybutami je opisującymi.


Program Moje kolekcje zapewnia funkcjonalność w zakresie:

• dodawania, edycji zbiorów danych
• dodawania, edycji atrybutów dla zbiorów danych
• wczytywania szablonów zbiorów
• pełnego zarządzania danymi
• jednolitego przeglądania danych
• jednakowej obsługi gromadzonych danych
• tworzenia szczegółowych raportów
• generowania raportów do formatu PDF
• drukowania raportów i zestawień
• sortowania danych
• wyszukiwania danych

PR 009

You might also like