Grażdanka podr. do nauki dawnego pisma rosyjskiego

63,00 zł

Wydawca: Fundacja DOBRO KULTURY
Autor: Izabella Parowicz, Joanna Drejer, Gulzhan Jäger
Data wydania: 2024 Słubice
Format: 29,7 x 21 x 1,5 cm
Okładka: oprawa miękka
Ilość stron: 184
ISBN 978-83-947075-6-9

Grażdanka łączy w sobie treści podręcznikowe i ćwiczeniowe. W pierwszej, teoretycznej części tomu omówiono metodę nauki czytania poprzez pisanie, liczącą sobie co najmniej 300 lat, przedstawiono ponadto historię rozwoju nowożytnego pisma rosyjskiego. Druga część tomu ma charakter autodydaktyczny. Czytelnik ma możliwość zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych liter alfabetu rosyjskiego w jego wersji z połowy XIX wieku., a także przećwiczenia pisania każdej nowo poznanej litery pojedynczo i w szerszym kontekście całych wyrazów.

Ilość

Na terenach zaboru rosyjskiego przez ponad sto lat narzucano Polakom język, kulturę i obyczaje rosyjskie. W ramach represji za wybuch powstania styczniowego zakazano używania języka polskiego w szkolnictwie, w administracji publicznej i kościelnej. Odtąd, aż do roku 1918, dokumenty urzędowe na olbrzymim obszarze Rzeczypospolitej sporządzano wyłącznie w języku rosyjskim. W zasobach polskich archiwów, bibliotek i muzeów znajduje się przeto ogromna ilość materiałów rosyjskojęzycznych dotyczących przeszłości naszego kraju i życia naszych przodków.
Po roku 1989 język rosyjski dość szybko wycofano z polskich programów nauczania, a większość osób z młodszego pokolenia Polaków w ogóle nie zna tego języka i alfabetu. Dostępne publikacje naukowe poświęcone rozwojowi pisma ruskiego i rosyjskiego zajmują się z reguły piśmiennictwem najdawniejszym i skomplikowanymi aspektami paleografi i ruskiej. Stanowią tym samym niezbyt przystępną lekturę dla początkujących badaczy bądź historyków-amatorów, którzy pracują przeważnie z nowszymi manuskryptami, zapisanymi alfabetem rosyjskim w jego formie stosowanej w XIX i XX w. Do tej grupy czytelników adresowany jest niniejszy podręcznik, stanowiący praktyczną pomoc dydaktyczną.
Przyswojenie umiejętności czytania rosyjskiego alfabetu, a dokładniej – odczytywania odręcznego, świeckiego pisma rosyjskiego, zwanego grażdanką, winno ułatwić polskim badaczom, studentom i genealogom dostęp do dokumentów historii i kultury ojczystej sporządzonych w języku narzuconym Polakom przez zaborcę.

KS 232

Zobacz także