Niezbędnik genealoga wyd.II uzupełnione

31,00 zł

Autor: Paweł Hałuszczak
Współpraca: Magdalena Betlej, Dobrosława Gucia, Liliana Molenda

Publikacja z serii "Skarbnica GNIAZDA", t. 5.
Rok wydania: 2019
Okładka miękka
Format: 17 x 23,5 x1,6 cm
Ilość stron: 266 (I wydanie 144)

ISBN 978-83-955230-0-7


Ilość

Niezbędnik Genealoga, który po raz pierwszy ukazał się w 2012 roku, wyszedł drukiem po raz drugi. Niniejsze wydanie jest znacznie obszerniejsze od tego z 2012 roku. Zostało dodanych wiele haseł we wszystkich wersjach językowych, a także nowa część łacińsko-niemiecka. To drugie wydanie obejmuje obszerny zasób słownictwa i jest propozycją najczęstszych zwrotów genealogicznych spotykanych nie tylko w starych dokumentach i księgach metrykalnych, ale także w księgach grodzkich i gruntowych. Znajdziemy tu to, czego możemy potrzebować w genealogii, a także ogromną ilość rzeczy których nigdy nie znajdziemy w Internecie, ani nie wyszukamy w Googlach.
Prezentowany Niezbędnik Genealoga został podzielony na cztery działy językowe: łacińsko-polski, łaciński-niemiecki, niemiecko-polski i rosyjsko-polski. Całość poprzedza obszerny materiał omawiający rejestrację metrykalną przed i po Soborze Trydenckim, który swoimi dekretami z 11 listopada 1563 roku uporządkował sprawę rejestracji metrykalnej w całym Kościele Powszechnym. Wstęp przybliża również czas, w którym Polska zniknęła z mapy Europy i była pod zaborami trzech wielkich mocarstw: Prus, Austrii i Rosji.
Nowa cześć łacińsko-niemiecka przeznaczona jest dla osób posługujących się wyłącznie językiem niemieckim. Od pewnego czasu obserwujemy rosnące z roku na rok zainteresowanie naszych sąsiadów zza Odry genealogią, którzy również mają swoje korzenie w obecnych granicach Polski. Z myślą o nich opracowaliśmy tę część Niezbędnika, mając nadzieję, że będzie również dla nich przydatna.
Mając pełną świadomość, że wielu początkujących genealogów-amatorów napotyka wiele problemów z terminologią, zdecydowano się na taką, a nie inną prezentację Niezbędnika Genealoga w celu maksymalnego ułatwienia jego użytkownikom samodzielnego tłumaczenia dokumentów. W wielu przypadkach hasła zawierają dodatkowo, prócz podstawowej, najczęściej spotykaną formę ich odmiany. Prezentowany materiał opracowano przy wykorzystaniu słowników językowych, encyklopedii i poradników, stron internetowych, który uzupełniono własnymi doświadczeniami.

Spis treści
Słowo do Czytelnika
Historia zapisów metrykalnych w skrócie
Historia ksiąg metrykalnych
Księgi metrykalne w zaborze pruskim
Prowadzenie ksiąg metrykalnych w zaborze rosyjskim
Rejestracja metrykalna w zaborze austriackim

Część łacińsko-polska

Kalendarz i jego reformy
Łacińskie nazwy miesięcy i dni tygodnia
Łacińskie nazwy liczebników głównych i porządkowych
Numeracja rzymska
Łacińskie określenia czasu
Wykaz skrótów i skrótowców
Zlatynizowane formy niektórych imion
Słownik łacińsko-polski
Łacińsko-polskie tłumaczenie pojęć z tabel ksiąg metrykalnych

Lateinisch-deutsches

An den Leser
Geschichte der Matrikel in Kurzform
Geschichte der Kirchenbücher
Personenstandsbücher im preußischen Teilungsgebiet
Führung der Personenstandsbücher im russischen Teilungsgebiet
Personenstandswesen im österreichischen Teilungsgebiet
Genealogische Bezeichnungen
Kalender und seine Reformen
Lateinische Namen der Monate und Tage der Woche, sowie bestimmen den Zeitpunkt
Der Lateinische und Deutsche die Kardinalzahlen und die Ordinalzahlen Zahlwörter
Lateinische Zeitdefinitionen
Das Abkürzungsverzeichnis
Lateinisch-deutsche Formen einiger Namen
Lateinisch-Deutsches Wörterbuch
Lateinisch-deutsche Übersetzungen von Begriffen aus Kirchenbücher

Część niemiecko-polska

Alfabet niemiecki
Niemieckie nazwy miesięcy i dni tygodnia (wraz z zapisem ręcznym)
Liczebniki główne i porządkowe
Niemieckie określenia czasu
Wykaz skrótów i skrótowców
Niemieckie imiona i ich polskie odpowiedniki
Słownik niemiecko-polski

Część rosyjsko-polska

Alfabet rosyjski (przed reformą z 1918 roku)
Rosyjskie nazwy miesięcy, dni tygodnia oraz pory dnia i roku
Liczebniki główne i porządkowe w języku rosyjskim
Rosyjskie określenia czasu
Wykaz skrótów i skrótowców
Rosyjskie imiona i ich polskie odpowiedniki
Słownik rosyjsko-polski
Bibliografia (wybór)
Przydatna terminologiaKS 011