Oferta

Każde zlecenie jest unikalnym projektem. Moim podstawowym celem jest zadowolenie klienta oraz przeprowadzenie i przedstawienie wyników badań w takiej formie, w jakiej sobie życzy. Cena i terminy zależą od wielu czynników takich jak dostępność materiałów źródłowych, zakres i forma przedstawienia badań oraz poniesione koszty.

Badania przeprowadzane są:

– w archiwach państwowych i kościelnych
– w dostępnych internetowych bazach danych
– w parafiach i na cmentarzach
– bezpośrednio w miejscowościach, z których pochodzą przodkowie
– na mikrofilmach zgromadzonych przez LDS
– w bibliotekach i muzeach
– w Urzędach Stanu Cywilnego

Wyniki mogą być przedstawione w formie
– komputerowej (Excel, Ged, Paf)
– wydruków
– dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej

Odszukiwanie żyjących krewnych to dział mojej oferty, do którego podchodzę ze szczególną pasją i zaangażowaniem. Łączenie przeszłości z teraźniejszością to budowanie przyszłości. Konieczne są tu wszelkie wspomniane już badania archiwalno – historyczne oraz bezpośrednie wizyty i rozmowy z mieszkańcami wsi i miasteczek.

Badania przeprowadzam na zamówienie osób prywatnych, urzędów, sądów i biur prawnych.