Armia Pruska

LISTA STRAT ARMII PRUSKIEJ

Armia Pruska stanowiła przed rokiem 1914 jedną z najlepiej przygotowanych armii do prowadzenia działań wojennych. Podporządkowanie społeczeństwa strukturom wojskowym, było w Prusach postawione w związku z tym na najwyższym poziomie. Kontrola społeczeństwa wiązała się, więc z posiadaniem jak największej ilości informacji o obywatelach a zwłaszcza o mężczyznach, którzy zobowiązani byli do służby wojskowej. Tworzono dziesiątki kartotek, mających na celu określanie ewentualnej liczby przyszłych żołnierzy. Dzięki temu posiadamy dzisiaj nieograniczone wręcz możliwości poszukiwania mężczyzn, którzy byli obywatelami tego państwa. Armia Pruska także, jako jedna z pierwszych wprowadziła obowiązek posiadania przez każdego żołnierza tzw. znaczka identyfikacyjnego określanego popularnie, jako nieśmiertelnik. Pomagał on w identyfikacji żołnierzy, którzy ewentualnie polegli na polu walki. Na podstawie tych danych tworzono listy strat (Deutsche Verlustlisten), które Armia Pruska publikowała w celu dostarczenia swym cywilnym obywatelom informacji o losach ich bliskich walczących na różnych frontach. Listy start były wywieszane w miejscach publicznych, takich jak witryny sklepów, zakładów usługowych czy redakcji gazet.
W listach strat podane jest imię i nazwisko żołnierza, jego stopień wojskowy, regiment w jakim służył, czasami batalion i szwadron oraz jego wojenne losy, czyli czy poległ, czy został ranny czy zaginął. Oprócz tego w znakomitej większości przypadków podana jest miejscowość w jakiej się urodził wraz z określeniem powiatu. Dokładna data zgonu podana jest sporadycznie, ale na początku każdej oryginalnej listy podane są miejscowości oraz daty bitew i potyczek.
Dzięki zachowanym listom strat można odnaleźć swoich zaginionych przodków, o których wiemy tylko, że byli żołnierzami Armii Pruskiej i pochłonęła ich wojenna zawierucha. W Armii Pruskiej zginęło kilkaset tysięcy żołnierzy, przeglądanie wszystkich wydanych Deutsche Verlustlisten to zadanie na kilka lat, gdyż listy nie były drukowane alfabetycznie.

Projekt „Armia Pruska” ma na celu umożliwienie łatwego przeszukiwania Deutsche Verlustlisten. W tej chwili zindeksowany jest prawie cały rok 1914.