LISTA STRAT ARMII PRUSKIEJ – wyszukiwarka

Wynikiem przeszukiwania bazy danych jest imię, nazwisko, stopień wojskowy, miejsce urodzenia lub pochodzenia oraz przydział wojskowy, regiment, kompania, informacja czy poległ, został ranny, wzięty do niewoli czy zaginiony, miejsce walk oraz numer listy.

Należy wziąć pod uwagę, że nie przy każdym nazwisku są podane wszystkie te dane, ilość danych odpowiada danym zawartym w materiale źródłowym.
Oryginały List Strat można odszukać w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=129687&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI

W celu przeszukania listy strat proszę się zarejestrować

New User Registration
*Pole wymagane
Existing Users Log In
   

REGULAMIN REJESTRACJI

1. Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz rejestracji.
2. Rejestracja jest darmowa
3. Rejestracja uprawnia do swobodnego przeszukiwania indeksu listy strat Armii Pruskiej zamieszczonego na stronie www.genoroots.com

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności jest dokumentem, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony Genoroots.com. Polityka objaśnia, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jakim okresie, na jakiej podstawie prawnej, a także – jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.
Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, zasad obowiązujących i stosowanych przez Biuro Usług Genealogicznych Genoroots.
Kto przetwarza dane?
1.  Administratorem Danych osobowych Użytkowników strony Genoroots jest Biuro Usług Genealogicznych Genoroots (zawane dalej Biuro Genoroots)
2.  Biuro Genoroots jest właścicielem i administratorem strony.
3.  Kontakt z Administratorem Danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego GenoGaleria@gmail.com
Podstawa prawna
1.  Biuro Genoroots zapewnia, że bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników Serwisu jest  zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2.  Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, akceptując  postanowienia Polityki Prywatności w trakcie zakładania w Serwisie konta Użytkownika. Wyrażenie zgody jest niezbędne do uzyskania możliwości  korzystania z Serwisu.
3.  Grupa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza Dane osobowe.
Cele przetwarzania danych osobowych
1.  Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Biuro Genoroots tylko w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Usług (między innymi możliwość wyszukiwania treści, przeglądania i wykonywania zadań w Serwisie, otrzymywanie powiadomień mailowych  oraz otrzymywanie newslettera).
2.  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania  danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z Serwisu.
3.  Dane osobowe są przechowywane do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.
Komu powierzane są dane osobowe?
1.  Biuro Genoroots oświadcza, że dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane żadnym podmiotom ani osobom fizycznym.
2.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Dane osobowe Użytkownika Serwisu prowadzonego przez Biuro Genoroots których podanie jest obligatoryjne:
1.  imię i nazwisko użytkownika
2.  nazwa użytkownika
3.  adres mailowy użytkownika
4.  kraj zamieszkania
Miejsce i sposób przetwarzania danych
Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na wynajętym serwerze biura Genoroots a także (w ograniczonym zakresie) na komputerze administratora Serwisu
Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane
1.  Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Biuro Genoroots ma prawo do:
2.  Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
3.  Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Serwisu. Biuro Genoroots poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu.
4.  Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5.  Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego  danych osobowych narusza przepisy.
6.  Informacji o prawie do przenoszenia danych.
7.  W celu skorzystania z ww. praw, osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Biurem Genoroots poprzez wysłanie wiadomości na adres  mailowy: GenoGaleria@gmail.com

POLITYKA KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIES”
1.  Serwis korzysta z plików „cookies” (tzw. ciasteczka) – plików z informacjami tekstowymi, które Serwis wysyła do przeglądarki użytkownika, kiedy ten z  niej korzysta.
2.  Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.
3.  Biuro Genoroots wykorzystuje Pliki cookies w celu tworzenia statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości.
4.  Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.
5.  Użytkownicy  mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.  Szczegółowe informacje   na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Wszelkie pytania, powiadomienia oraz oświadczenia związane gromadzeniem, przetwarzaniem i dostępem do danych osobowych Użytkowników powinny  być kierowane na   poniższy adres: GenoGaleria@gmail.com
2.  Polityka Prywatności została opublikowana oraz udostępniona w Serwisie, w postaci umożliwiającej jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym  komputera lub innym nośniku danych, w dniu 18 października 2020 r.
3. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie.