Armia Polska

LISTA STRAT KAWALERZYSTÓW I PANCERNYCH Z RĄK SOWIECKICH

Kawaleria II Rzeczypospolitej w II połowie lat 30-tych XX wieku zaczęła przechodzić reformę na skalę niespotykaną do tej pory. Jako tzw. „broń szybka” miała stać się w końcowym jej efekcie, nowoczesną formacją, opartą o broń pancerną.

LISTA STRAT ARTYLERZYSTÓW KONNYCH

Artyleria Konna była integralnym składnikiem oddziałów kawalerii, wyposażona w lekkie działa, dostosowane do sprzężaju konnego. Ta lista to swego rodzaju hołd mający podkreślić zasługi tej trochę zapomnianej formacji.

ARTYLERZYŚCI KONNI ODZNACZENIE VIRTUTI MILITARI

Order Virtuti Militari (łac. Cnocie wojskowej) najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, nadawane za zasługi na polu walki. Ustanowiony został przez króla Stanisława Augusta 22.06.1792 roku na wniosek księcia Józefa Poniatowskiego dla uczczenia zwycięstwa polskiego pod Zieleńcami.