Na gardle karanie. Kara śmierci w średn. Polsce

36,00 zł

Wydawca: Wydawnictwo DiG
Autor: Tadeusz Grabarczyk
Rok wydania: 2008
Format: 21,5 x 14,5 x 1,5 cm
Okładka: twarda
Ilość stron: 174
ISBN: 978-83-7181-491-4

Kara śmierci, czyli karanie na gardle, bez wątpienia stanowi mało chlubny epizod w dziejach średniowiecza. Epokę tę, wbrew często powtarzanym opiniom, trudno uznać za mroczną. To przecież wtedy wznoszono wspaniałe katedry, które nawet dziś budzą podziw swym pięknem i wielkością. Także wówczas zaczęły powstawać pierwsze uniwersytety dające impuls do rozwoju nauki i poznania świata.

Ilość

Nie można jednak zapominać, że wieki średnie, które tak wiele wniosły w rozwój cywilizacji europejskiej, miały też ciemną stronę. Za taką należy uznać stosunkowo częste wyroki śmierci wymierzane przez sądy, przy czym część tych egzekucji miała charakter bardzo okrutny. Karanie śmiercią było elementem ówczesnej rzeczywistości, wokół której przez wieki narosło wiele nieporozumień czy wręcz przekłamań. To skłoniło do podjęcia próby zaprezentowania szerszym kręgom miłośników historii zagadnienia kary śmierci w Polsce od X do początków XVI w.

KS 190

Zobacz także