Inwentarze starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego 1789

36,00 zł

Autor opracowania: Grzegorz Krupińśki
Wydanie I
Data wydania: 2018
Okładka miękka
Format: 17 x 24 cm
Ilość stron: 218
ISBN: 978-83-945017-5-4

Prezentowana książka to już trzecia pozycja w opracowaniu Grzegorza Krupińskiego. Przedstawia inwentarze starostw powiatu grodzieńskiego z 1789 roku. Lustracja starostw w 1789 roku została przeprowadzona w celu zwiększenia dochodów skarbu Rzeczpospolitej. Była to ostatnia taka próba w odniesieniu do królewszczyzn.

Niezwykle cenna pozycja dla wszystkich genealogów, historyków i regionalistów. Zawiera indeks nazwisk, miejscowości oraz starannie opracowane przypisy.

Ilość

Oryginał inwentarzy starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego z 1789 roku jest przechowywany w Centralnym Archiwum Historycznym w Wilnie, więc nie jest łatwo dostępny dla osób zainteresowanych hisorią regionu jak i badaniem dziejów swoich rodzin. Dla każdego starostwa i dzierżawy spis sporządzany był oddzielnie według tych samych zasad: poszczególnymi miejscowościami, zazwyczaj wymieniając imiennie gospodarzy i arędarzy wraz z wyznaczeniem wielkości i rodzajów daniny. Układ graficzny abiuraty w stosunku do podstawy rękopiśmiennej w zasadzie nie uległ zmianie. Tekst dokumentu przytoczono w brzmieniu oryginalnym. Również nazwiska, imiona i miejscowości podane zostały w oryginalnej pisowni.

 

W przypisach końcowych podano informacje o wątpliwościach lub odmiennych formach występujących w innych źródłach. Wskazano także informacje źródłowe dotyczące danej miejscowości i jej mieszkańców. Na końcu opracowania znajdują się indeksy – nazwisk występujących w tekście oraz indeks geograficzny.

 

Ze względu na skąpy materiał metrykalny z XVIII wieku z obszaru powiatu grodzieńskiego książka ta może stanowić nieocenioną pomoc nie tylko dla historyków, ale również dla genealogów.

KS 040