Inwentarze starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego 1765

41,00 zł

Autor opracowania: Grzegorz Krupińśki
Data wydania: 2018
Wydanie II poprawione
Okładka miękka lakierowana
Format: 17 x 24 cm
Ilość stron: 294
ISBN: 978-83-945017-7-8

To druga pozycja z serii opracowań przygotowanych przez Grzegorza Krupińskiego.
Niezwykle cenna pozycja dla wszystkich genealogów, historyków i regionalistów.
Zawiera Inwentarze starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego z roku 1765.
Zawiera indeks nazwisk oraz miejscowości, słowniczek wyrazów staropolskich oraz starannie opracowane przypisy.

Ilość

Starostwa i dzierżawy były królewszczyznami, które kolejni królowie wydzierżawiali, najczęściej rozmaitym dygnitarzom. Podatek od uzyskiwanych dochodów, zwany kwartą, stanowił podstawę utrzymania wojska. Spis starostw i dzierżaw został przeprowadzony w 1765, po koronacji Stanisława Augusta. Miał spowodować zwiększenie wpływów do skarbu królewskiego. Lustratorzy objechali królewszczyzny i na podstawie regestrów gospodarczych i wizji lokalnej, ustalili wysokość należnych podatków.


Płacone podatki do pustego skarbu królewskiego znacznie wzrosły, a my dzięki temu możemy poznać imiona i nazwiska wymienionych gospodarzy i arędarzy, a także wysokości i wielkości należnych danin. Centrami starostw i dzierżaw były leżace na Suwalszczyźnie: Berżniki, Filipów, Przerośl, Sejwy, Wiżajny, Poluńce, Wersele, Bokszyszki, Poluńce, Pełejki.

Spisy obejmują także starosto wasilkowskie, przewalskie, inwentarze łowiectwa i koniustwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. Książka zawiera dodatki w postaci słowniczka staropolskiego, dziejów wymienionych starostw, władających nimi starostów i dzierżawców, indeks geograficzny oraz indeks nazwisk.

KS 039