Inwentarze Guberni Szczeberskiej

51,00 zł

Autor opracowania: Grzegorz Krupińśki
Wydanie II
Data wydania: 2018
Okładka miękka lakierowana
Format: 17 x 24 cm
Ilość stron: 747
ISBN: 978-83-945017-6-1

Prezentowana książka to pierwsza pozycja z opracowań
przygotowanych przez Grzegorza Krupińskiego.
Niezwykle cenna pozycja dla wszystkich genealogów, historyków i regionalistów.
Zawiera inwentarze Guberni Szczeberskiej z lat 1780, 1786 i 1792.

Ilość

W 1780 roku nowym administratorem został marszałek nadworny królewski Franciszek Rzewuski i z tego czasu pochodzą pierwsze zachowane spisy mieszkańców. Ekonomowie zostali zobowiązani do wypełnienia szczegółowych kwestionariuszy poprzez spisanie gospodarzy mieszkających w poszczególnych wsiach z określeniem powierzchni i rodzaju upraw. Dane te umieszczono W tabelach. Nie zachował się spis mieszkańców klucza szczeberskiego i miasta Krasnopol, zachował się natomiast Katalog Guberni Szczeberskiej zawierający listę płac osób Zatrudnionych W guberni.

Spisy z roku 1786 obejmują miasta i wsie poszczególnych kluczy z opisem ilości ziemi będącej w granicach wsi, jej gatunku, pozycji i przysady. Na tej podstawie wyznaczano podatki w gotówce i robociźnie. Czasami zdarzają się dodatkowe informacje 0 innych powinnościach, jak podwody, tłoki, stróżowszczyzna. Spisy wymieniają gospodarzy, ich stan cywilny, osoby razem zamieszkujące w gospodarstwie, stan społeczny, narodowość, rodzaj i wymiar obciążenia podatkowego.

Spisy z roku 1792 zbudowane są w identyczny sposób jak te z roku 1786 i w taki sam sposób umieszczono dane w tabelach.

KS 038