Dembowscy na Mazowszu

43,00 zł

Autorzy tekstu: Barbara Bielasta
Wydawca: Barbara Bielasta, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe
Rok Wydania: 2021
Format: 24 x 16,5 cm
Okładka: twarda, kolorowe ilustracje
Ilość stron: 239
ISBN 978-83-936238-4-6

Ilość

„Dembowscy na Mazowszu” to książka przedstawiająca cztery gałęzie rodu Dembowskich. To potomkowie trzech Józefów Dembowskich i jednego Ignacego. Historię i biografie poszczególnych osób, uzupełniają tablice genealogiczne, które ułatwią śledzenie ich losów. Dopełnieniem jest niezwykle cenny pamiętnik Hanny Lasek – prawnuczki Wiktora Dembowskiego. Tekst publikacji uzupełniają przypisy i bibliografia oraz indeksy: osobowy i geograficzny.

Dembowscy byli jedną z bardziej znanych rodzin ziemiańskich w Polsce. Pieczętowali się herbem Jelita (Koźle Rogi, Koźlarogi, Hastae) i posługiwali zawołaniami: Jelita i Nagody. Ich przydomki to Sarjusz i Kozłoróg.
Wykształcenie, pracowitość, wyniesione z rodzinnych domów wartości sprawiały, że Dembowscy byli rodem zamożnym, wpływowym, którego członkowie zajmowali wiele eksponowanych stanowisk. Mieli szlacheckie rodowody, wywodzili się z ziemiaństwa, ale gospodarstwa już na początku XIX w. często traktowali jedynie jako swego rodzaju zabezpieczenie materialne, pracując raczej w innych zawodach Kolejne pokolenia z posiadaniem ziemi miały coraz mniej wspólnego. Dzieci, w tym także córki, otrzymywały staranne wykształcenie i potrafiły je doskonale wykorzystać. Spotykamy wśród nich prawników, wykształconych rolników, ekonomistów, inżynierów, artystów, lekarzy, wojskowych. Angażowali się w działalność społeczną, najczęściej związaną z wykonywanym zawodem, polityczną, a kiedy zaszła potrzeba – walczyli, działali w ruchu oporu, brali udział w powstaniach, w tym licznie w powstaniu warszawskim, trafiali do obozów koncentracyjnych i jenieckich. Po wojnie dość często pozostawali na obczyźnie, nie zapominając jednak o polskich korzeniach.
Świadkami wielkości i zamożności rodów były ich siedziby, dwory i pałace, które niejednokrotnie przetrwały do naszych czasów. Przepadło zazwyczaj ich wyposażenie, zgromadzone księgozbiory i dzieła sztuki. Zniszczeniu uległo też ich otoczenie – wspaniałe parki, mała architektura.  Ocalały w dużej mierze groby, chociaż ich stan zachowania jest różny, i to zarówno na małych wiejskich i czasami miejskich cmentarzach, jak i na tych znanych, dużych nekropoliach.


KS 001

Zobacz także