Leśne ślady wiary

39,00 zł

Książka zawiera opisy kapliczek, cmentarzy i Dębów Papieskich na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Książka opisuje ich historię i architekturę wiążąc je z losami ludzi, którzy je zbudowali. Jest to unikalne opracowanie.

Wydawca: Wydawnictwo Ruthenus
Autor: Edward Marszałek
Rok wydania: 2015 Krosno
Format: 24,5 x 17 x 2 cm
Okładka: twarda, liczne kolorowe ilustracje
Ilość stron: 215
ISBN 978-83-7530-365-0

Ilość

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest to pokaźny teren, obejmujący całość Lasów Państwowych w woj. podkarpackim (Bieszczady, Beskid Niski, Pogórza, Puszcza Sandomierska, Puszcza Solska i fragment Roztocza). Na tym terenie istnieje ponad 200 kapliczek. Dla części obiektów opracowano mapkę, pozwalającą umiejscowić kapliczkę w terenie.


„ W kapliczkach słów drzemią moje świątki dłubane cudzy dłutem
Święty Mikołaj znieczulony miłosiernym spojrzeniem Matki Boskiej Pękalskiego z Balnicy drętwieje widząc Świętego Józefa cieślę z siekierą
Drżący z zimnicy frasobliwy uchylił kapelusza słucha wilków skowytu co lasu głuszę zagłusza
Święty Trybald z wypału dziegciem smaruje i węglem sypie
wisi jak wryty w pniu lipy pod Otrytem
Kwiatki Świętego Franciszka rozkwitły po lasach smotrawy baldaszkiem złotogłowiem leliji na łąkach na wypasach
Dzwonki dzwonią na mszę z ptakami polowy ołtarz pajęczych nici rozpięty
 między jodeł kolumnami na modlitwę leśnych świętych na odkupienie win na odpust bez kary na pokutę w kapliczkach w leśnych śladach wiary”.
                                              Edward Marszałek

KS 089