Wodziccy z Kościelnik dzieje rodziny

52,50 zł

Wydawca: Wydawnictwo DiG
Autor: Dorota Felcenloben
Rok wydania: 2021
Format: 24 x 17 x 3 cm
Okładka: twarda
Ilość stron: 356
ISBN: 978-83-286-0108-6

Dzieje tej rodziny to przegląd historii Polski od XVI wieku po czasy współczesne. Wodziccy byli początkowo średniozamożną krakowską rodziną mieszczańską. Budowali swój prestiż już od XVII wieku, aby w XIX stuleciu stać się jedną z ważniejszych i bardziej wpływowych rodzin w Galicji. Swój sukces zawdzięczali przede wszystkim Janowi Wawrzyńcowi, któremu udało się zgromadzić dostatecznie duży majątek oraz uzyskać tytuł szlachecki w 1677 roku.

Ilość

Spis treści:
Wstęp /9

I. Awans społeczny Wodzickich /33
Przodkowie /33
Protoplasta rodu /34
Od szlachectwa do godności senatorskich /45

II. Powstanie fortuny kościelnickiej /53
Dzieje wsi /53
Pałac /58
Panowanie na Kościelnikach /65
Początek przygody kościelnickiej /65
Eliasz Wodzicki /67
Lata młodości i życie rodzinne /68
Życie publiczne /71
Potwierdzenie szlachectwa w Galicji /76
Rozrachunek z własnym życiem /78
Gospodarka za czasów Eliasza /79
Produkcja rolna /81
Hodowla /87
Bydło /88
Konie /90
Owce /91
Trzoda chlewna /92
Rybołóstwo i pszczelarstwo /92
Przemysł dworski /93
Propinacja w dobrach Eliasza Wodzickiego /93
Wyrób cegieł, skład materiałów budowlanych, sprowadzanie drewna /96
Administracja folwarczna /97
Przychody i rozchody /101
Relacje gospodarcze pomiędzy dworem a wsią /103
Pod rządami kobiety /105

III. Kościelniki w pierwszej połowie XIX wieku /108
Józef Wodzicki /109
Początki administracji /113
Lata kryzysu /118
Wpływ kryzysu na sprawy rodzinne /120
Wydatki w majątku /122
Wielopłaszczyznowe relacje /129
Kontakty prywatne /130
Kontakty rodzinne /135
Rodzice w sprawie dzieci /141
Sprawy ekonomiczne /142
Sprawy społeczne /143
Sprawy spadkowe /146
Testament Józefa Wodzickiego /147
Petronela Wodzicka z Jabłonowskich /154

IV. Kościelniki w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku /159
Kościelnicki epizod w życiu Henryka Wodzickiego /159
Czasy Potockich /164
Organizacja pracy u Potockiego /165
Życie w majątku i rodzinne spory /166
Wodziccy poza Kościelnikami /171
Młodość Romana Wodzickiego /172
Wodziccy i Potoccy - wspólne interesy matrymonialne /174
Sprawy gospodarcze /176
Nieruchomości /178
Karczmy /181
Pozostałe folwarki /185
Ubezpieczenie osób /186
Sprawy organizacyjne po śmierci Romana Wodzickiego /187
Sprawy majątkowe /189
Teresa Wodzicka jako matka /190
Wyznaczenie dziedzica /192
Rodzina w okresie I wojny światowej oraz dwudziestolecia międzywojennego /193
Kościelniki w okresie międzywojennym /200
Biblioteka i archiwum kościelnickie /208
Biblioteka /208
Archiwum /213
Salon kulturalny /216
Organizacja wykładów /222
Zbiory kościelnickie w służbie naukowcom /223
Wodzicka jako tłumaczka /225
Religijność kobieca /228
Szkolnictwo /230
Po śmierci Teresy Wodzickiej /231
W czasie wojny i okupacji 1939-1945 /233
Kościelniki po II wojnie światowej /234
Zakończenie /237
Bibliografia /241
Źródła archiwalne /241
Źródła drukowane /264Aneksy /279
Objaśnienie terminów /279
Tablica genealogiczna - linia kościelnicka /281
Mapy /284
Plany budynków /286
Dokumentacja fotograficzna /326
Spisy /338
Spis i źródła fotografii /338
Spis tabel /339
Spis tablic genealogicznych /340
Wykaz skrótów /341
Indeks osobowy /342

KS 182

Zobacz także