Historia ustroju i prawa polskiego 1772-1918

55,90 zł

Wydawca: Wolters Kluwer
Autor: Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski
Rok wydania: 2017
Format: 23,5 x 16,5 x 1,5 cm
Okładka: miękka
Ilość stron: 278
ISBN: 978-83-8107-821-4

Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustroju społeczno-politycznego i prawa sądowego, obowiązujących na ziemiach polskich od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości. Autorzy kompleksowo omawiają przemiany zachodzące w instytucjach ustrojowych i prawnych w poszczególnych zaborach.

Ilość

Publikacja przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, łącznie ze studiami doktoranckimi. Przydatna będzie także słuchaczom historii, politologii i innych pokrewnych dyscyplin humanistycznych oraz społecznych. Może też być wykorzystywana przez pracowników naukowych zajmujących się historią ustroju oraz prawa, a także prawników praktyków zainteresowanych związkami prawa przeszłego ze współczesnością.
 

KS 172

Zobacz także