Rusini – reprint 1928

38,00 zł

Reprint książki dr Adama Fishera, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wydanej przez Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Lwów – Warszawa – Kraków.
Książka jest pięknie wydana, okładka i wklejka zaprojektowana wg oryginału, na okładce motyw haftu tzw. kaczory.

Autor: Adam Fisher
Wydawca reprintu: Wydawnictwo Ruthenus
Rok wydania reprintu: 2019
Format: 15 x 21 cm
Okładka: twarda, szyta, ilustracje, druk jednobarwny
Ilość stron: 208

ISBN 978-83-7530-658-3

Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Ze wstępu
…Rusini bywają nazywani przez Rosjan Małorusinami, sami zas w ostatnich czasach z końcem XIX wieku przyjęli miano Ukraińców. Nazwę tę uznano dlatego, że chciano się oprzeć o pewną tradycję państwowo-polityczną, więc w tym wypadku o kozacka Ukrainę. Na razie jednak nie przyjęła się ona jeszcze w słowianoznawstwie ze względu na dwuznaczność tego wyrazu. Ukraina oznacza bowiem właściwie Ukrainę słobodzką lub naddnieprzańską, a więc część obszaru ruskiego. Dlatego też w polskiej nauce używa się nadal terminu: Rusini, tem bardziej, że jest to słowo ustalone u nas w swem znaczeniu od wieków, a nadto jest jedną z tych wyjątkowych nazw etnicznych, która nie zawiera w sobie nic obraźliwego ani szyderczego. Miano to pochodzi bowiem od skandynawskich Warego-Rusów, którzy w IX wieku podbili Słowian wschodnich, nadali im swe imię Rusów, ale z czasem ulegli asymilacji, choć jeszcze w XI wieku odróżniano Rusów od Słowian…

Spis treści

I. OBSZAR ETNOGRAFICZNY
1. Nazwa
2. Granice obszaru
3. Ilość Rusinów
4. Narzecza ruskie
5. Stosunki antropologiczne
6 Ruskie grupy etniczne
7. Rozwój osadnictwa ruskiego
II. KULTURA MATERJALNA
8. Zbiór dzikich płodów roślinnych
9. Myślistwo
10. Rybactwo
11. Hodowla zwierząt
12. Bartnictwo
13. Uprawa roli
14. Przygotowanie pożywienia
15. Obróbka surowców
16. Odzież
17. Budownictwo
18. Kształty wsi
19. Sprzęty
20. Transport i komunikacja
III. KULTURA SPOŁECZNA
21. Narodziny dziecka
22. Wesele
23. Pogrzeb
24. Zwyczaje domowe
25. Zwyczaje doroczne
26. Prawo ludowe
IV. KULTURA DUCHOWA
27. Wiara w demony
28. Czary
29. Lecznictwo
30. Przyroda
31. Wiedza
32. Opowieści
33. Pieśni ludowe
34. Widowiska dramatyczne
35. Przysłowia i zagadki
36. Sztuka i zdobnictwo
37. Muzyka
38. Tańce
39. Gry i zabawy
V. Wnioski ogólne
VI. Dzieje ruskiej etnografji
Uzupełnienia
Bibljografja
Wskaźnik miejscowości, osób i rzeczy
Spis rycin

KS 102

Zobacz także