Rocznik WTG 2020

23,00 zł

Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”
Data wydania: 2020 Gniazdo
Format: 21 x 30 x 1,5cm
Okładka: oprawa miękka
Ilość stron: 135, liczne kolorowe ilustracje
ISBN 978-83-955230-4-5

Ilość

Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” jest pismem tworzonym dla szerokiego grona Czytelników zainteresowanych poszukiwaniami swych korzeni. Publikacja zachęca do  podjęcia  tematyki  historycznej, społecznej czy obyczajowej lub do zmierzenia się z problematyką dotyczącą źródeł, metod i systematyki poszukiwań. Roczniki zawierają interesujące źródła genealogiczne, wspomnienia o zasłużonych i zapomnianych ludziach, historie rodzinne. W tym numerze przeczytać można o nowym projekcie WTG Gniazdo, czyli o indeksacji recesów Wielkiego Księstwa Poznańskiego, o ocalałych księgach metrykalnych z Bukowiny, o nieistniejących cmentarzach, o niespotykanych obrzędowych zwyczajach pogrzebowych, a także prawdziwa perełka, czyli tłumaczenia na język polski dwóch łacińskich tekstów: wizytacji pochodzącej z 2 poł. XVIII w. nieistniejącego współcześnie kościoła w Bieździadowie, oraz sprawa o separację  1 poł. XVIII w.

Spis treści
Do Czytelników (Joanna Lubierska)
Wojciech Jędraszewski, Recesy uwłaszczeniowe – projekt WTG „Gniazdo”
Dobrosława Gucia, Projekt „Utwory zebrane poznańskiego kompozytora Michała Wodpola”
Maciej Głowiak, Historia okładek Rocznika WTG „Gniazdo”
Joanna Lubierska, Księgi metrykalne z terenu historycznej Bukowiny w kościelnych archiwach zachodniej Polski
Magdalena Blumczyńska, Osiemnastowieczne statuty cechu szewskiego miasta królewskiego Pobiedziska na podstawie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu
Joanna Lubierska, Zawiłości rodzinne, czyli o staropolskich stopniach pokrewień- stwa i powinowactwa
Paweł Bróździński, Nieistniejące cmentarze Krzyżownik
Katarzyna Czepulis-Rastenis zd. Kierejewska, Wielkopolanie w mieście z morza i marzeń
Barbara Cywińska, …w proch się obrócisz
Marek Makieła, Kommemoratywna tablica Tomasza „Fundament” Karśnickiego z pobernardyńskiego kościoła w Ostrzeszowie
Michał Paweł Urbaniak, Bezimienni
Jakub Wojtczak, Pochody pogrzebowe małżonków Radolińskich w świetle XIX-wiecznej prasy
Krystyna Patalas, Zdarzyło się 82 lata temu
Joanna Pietrowicz, Pan Zenon, stryjeczny pradziadek Seweryn i Góra Krzyża
Ewa Rembikowska, Dar Ossendowskiego dla poznańskiego ogrodu zoologicznego
Andrzej Siwiński, Kazimierz Greger – fotograf, duma poznańskiego kupiectwa
Wizytacja kościoła parafialnego we wsi Bieździadowo, przeprowadzona 11 X 1777 roku (Bartosz Małecki, Władysław Regulski, Elżbieta Regul- ska, Zbigniew Główka)
Kretkowska contra Kretkowski. Proces o separację (Bartosz Małecki)
Z żałobnej karty. Kazimierz Robaszkiewicz (1947–2020)
Spotkania
O Roczniku WTG oraz wskazówki dla Autorów

KS 092

Zobacz także