Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji

56,00 zł

Pierwsze, tak kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień katastrów galicyjskich.
Podstawy prawne, zasady pomiaru, opis dokumentów katastru oraz dokumentów pomocniczych czyli:
Metryka Józefińska (1785-1789), Metryka Franciszkańska (1819-1820) i Stały Kataster Galicyjski (1844-1854) BEZ TAJEMNIC!

Autor: Daniel Krzysztof Nowak
Wydawca: Ruthenus
Rok wydania: 2021, Krosno
Wydanie II
Format: 16,5 x 23,5 cm
Okładka: twarda, szyta, liczne ilustracje
Ilość stron: 264 strony

ISBN 978-83-7530-728-3

Ilość
Oczekiwanie na dostawę

„Przedstawiona do recenzji rozprawa ma za zadanie zebranie podstawowych informacji na temat zasad przeprowadzenia oraz kształtu i stanu zachowania dokumentacji wytworzonej podczas wykonywania na obszarze Galicji pomiarów katastralnych. Pomysł jest dobry, bo w istocie nie ma całościowego opracowania tego zagadnienia. Zawodowi historycy oraz nieprofesjonalni badacze, którzy coraz częściej sięgają po źródła podatkowe, mają do dyspozycji jedynie nieliczne, przyczynkarskie i często liczące wiele dziesiątek lat opracowania omawiające poszczególne katastry...”
                                                             Dr hab. Krzysztof Ślusarek
                                                             Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego


KS 095

Zobacz także