Rocznik WTG 2016

29.00 PLN

Data wydania: 2016 Gniazdo
Wydanie I
Format: 21 x 30 x 1,5cm
Okładka: oprawa miękka
Ilość stron: 216, liczne kolorowe ilustracje
ISBN 978-83-943041-1-9

Quantity

Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” jest pismem tworzonym dla szerokiego grona Czytelników zainteresowanych poszukiwaniami swych korzeni. Publikacja zachęca do  podjęcia  tematyki  historycznej, społecznej czy obyczajowej lub do zmierzenia się z problematyką dotyczącą źródeł, metod i systematyki poszukiwań. Roczniki zawierają interesujące źródła genealogiczne, wspomnienia o zasłużonych i zapomnianych ludziach, historie rodzinne. W tym numerze znajdują się również teksty dotyczące różnych aspektów życia przed wojną, a także artykuły o zapomnianych cmentarzach społeczności ewangelickiej. Na końcu znajduje się pochodzący z ksiąg metrykalnych jednej z wielkopolskich parafii opis eliksiru na długowieczność.

Spis treści

Słowo do Czytelników ( Joanna Lubierska) ...........................................................................5
Wojciech Jędraszewski, Dziesięć lat później ..........................................................................9
Dobrosława Gucia, Działalność wydawnicza WTG okiem Guciorka........................................... 13
Magdalena Biniaś-Szkopek, Indeks do ksiąg konsystorza poznańskiego archiwalną pomocą informacyjną dla genealogów?........................................................................................... 17
Małgorzata Wstawska-Wróbel, Co można znaleźć o przodku w teczce studenckiej z okresu międzywojennego ........................................................................................................... 21 Joanna Lubierska, Ankiety personalne księży w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu......................................................................................................................... 25  Jakub Wojtczak, Od wigila do strażaka – historia straży pożarnej w pigułce……........................ 43 Joanna Lubierska, Nie tylko o chrztach, ślubach i zgonach, czyli wydarzenia historyczne i życie parafian między metrykalia włożone – część II...................................................................... 57 Katarzyna Krüger, Klocków ród – czyli problemy z poszukiwaniem przodków po nazwisku ........ 65  Magdalena Blumczyńska, Cmentarz ewangelicki w Pobiedziskach ............................................ 69 Marian Przybylski, Cmentarze ewangelickie w gminie Strzelno ................................................ 77 Paweł Hałuszczak, Szukając polskich śladów w Nadrenii Północnej-Westfalii.............................. 85 Piotr Lis, Pamiętny rok 1874, czyli o echach wprowadzania ustawy o uwierzytelnianiu stanu cywilnego i o formie zawierania małżeństw na łamach prasy zaboru pruskiego........................................ 97   Karolina Kania, Więzi społeczne na Île des Pins (Nowa Kaledonia) ......................................... 115 Jolanta Mazur, Urok drewnianej architektury sakralnej na przykładzie dekanatu krotoszyńskiegoi koźmińskiego ..................................................................................................................121 Katarzyna Jakubas, Koszyk pani Otylii ............................................................................... 129    Ewa Rembikowska, Słodki problem .................................................................................... 141 Marcin Smolnicki, Jak zostać kierowcą w odrodzonej Polsce .................................................. 147 Tadeusz Blumczyński, Marian Zygmański – śpiewak operowy rodem z Buku............................ 155
Mariusz Formanowicz, Ganowiczowie z Gostynia – historia rodu..............................................167 Beata Kuźlan, Poznański Czerwiec 1956 oczami nastolatki .................................................... 185 Eliksir szwedzkim zwany (oprac. Bartosz Małecki) .................................................................191 Chobienicka świątynia w 1805 roku (oprac. Joanna Lubierska) .............................................. 193 Bibliografia wydawnictw WTG „Gniazdo” w latach 2007–2016 ................................................ 195 Spotkania ........................................................................................................................203
O Roczniku WTGoraz wskazówki dla Autorów ..................................................................... 215

KS 076

You might also like