Tryptyk Wlkp. Spis parafii i miejsc. XIXw. Diec. kuj.-kal. t.3

28.00 PLN

Tryptyk Wielkopolski.
Spis parafii i miejscowości wieku XIX. Tom 3. Diecezja kujawsko-kaliska

Autor: Wojciech Jędraszewski
Data wydania: 2010
Okładka miękka
Format: 24 x 17 x 1,3
Ilość stron: 258
ISBN 978-83-9209723-3-4

Spis parafii i miejscowości do nich należących znajdujących się w Wielkim Księstwie Poznańskim (Prowincji Poznańskiej - Provinz Posen) w XIX wieku. Co niezwykle istotne, w opracowaniu znajdują się  informacje o miejscu przechowywania akt metrykalnych dla każdej parafii, jak również mapki poglądowe. W spisie uwzględniono niemieckie nazewnictwo miejscowości.

Quantity

KS 016