Szlachta wylegitymowana w Król. Polskim w latach 1836-1861

68.00 PLN
Quantity
Out of stock

Elżbieta Sęczys w swojej książce przedstawia proces legitymacji szlachty Królestwa Polskiego w latach 1831-1861. To tylko drobna część procesu, jakim było udowadnianie swych praw stanowych pomiędzy 1772 a 1918 r. Władze zaborcze zażądały zaraz po przyłączeniu nowych prowincji złożenia przysięgi wierności przez szlachtę (również mieszczan, kler i żydów), ale nie określono od razy kogo, uznaje się za szlachtę. Dopiero późniejsze rozporządzenia nakazały, dotychczas równej i tylko wzajemnie kontrolującej swoją przynależność stanową szlachcie, złożyć świadectwa przed nową władzą państwową. Szczególnie skomplikowany proces miał miejsce w zaborze rosyjskim.

KS 174

You might also like