Opis powiatu krośnieńskiego

49.00 PLN

Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno - historycznym
Autor: ks. Władysław Sarna
Wydawcy: Wydawnictwo Ruthenus
Data wydania: 2020 Krosno   
Wydanie II
Format: 16 x 21,5 x 4cm
Okładka: oprawa twarda
Ilość stron: 560, zadruk jednokolorowy
ISBN 978-83-7530-371-1
Reprint książki z 1898 roku


Quantity

Ksiądz Władysław Sarna w swojej książce zamieścił historię oraz rys geograficzny Krosna i ościennych miejscowości. Autor w swoim dziele ukazał zwyczaje i obyczaje mieszkańców, lokalny przemysł, ówczesne rękodzieło, zajęcia gospodarskie wieśniaków, a także stroje i rodzaje pożywienia.
W odniesieniu choćby do samego tylko Krosna ks. Władysław Sarna dokonał rzeczy bardzo ważnej. Był pierwszym z badaczy, który w tak szerokim wymiarze sięgnął do bezcennego zasobu miejskich źródeł rękopiśmiennych. Skorzystał z 22 tomów ksiąg ławniczych i wójtowskich, obejmujących (z lukami) dzieje miasta od XVI (1512) do XVIII w. (1762). Wykorzystał akta grodzkie i ziemskie, manuskrypty lwowskie z zasobu Ossolineum, archiwalia konsystorza biskupiego obrządku łacińskiego w Przemyślu. Nie pominął archiwum dekanatu krośnieńskiego oraz kronik miejscowych klasztorów. Wiedzę czerpał również z szeregu źródeł drukowanych. We wstępie do tego dzieła napisał: „Cudze sprawy znać, jest rzecz pożyteczna, a swoje, konieczna”.

KS 075

You might also like