Cerkwie Szlaku Ikon

32.00 PLN

Autor: Robert Bańkosz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Arete II

Wydanie II

Data wydania: 2010 Krosno

Format: A 5

Okładka twarda, szyta

Ilość stron: 254 (202 + 24 strony kolorowych zdjęć)

ISBN 978-83-62540-04-4

Książka jest próbą przybliżenia tajemnic zaklętych w karpackich cerkwiach, szczególnie tych drewnianych, pobudowanych z drzew, które rosły przez lata na tej jałowej ziemi po to by ostatecznie stać się świątynią lub Ikoną.

Quantity

Wędrówka prowadzi Szlakiem Ikon, czyli dolinami Sanu i Osławy, skaju Bieszczadów, gdzie ostało się wiele świątyń i gdzie żyją jeszcze ludzie, którzy ożywiają je modlitwą, śpiewem i blaskiem świec, tych niemych świadków losu "twardej ojczyzny". Część wstępną wprowadzającą do omówienia poszczególnych zabytków na Szlaku Ikon stanowią rozdziały:

Na styku kultur - rys historyczno-etniczny omawianego terenu;             Architektura drewnianej cerkwi - przybliżenie technik budowy, dziejów drewnianej architektury cerkiewnej w Karpatach oraz typów architektonicznych;
Cerkiew i jej symbolika - przystępne wprowadzenie w zakresie wpływu funkcji sakralnych na architekturę i znaczenia poszczególnych elementów budowli dla celów liturgicznych;
Kościół prawosławny oraz Kościół greckokatolicki - krótkie przedstawienie dziejów, liturgii i teologii oraz aktualnej sytuacji kościołów prawosławnego i greckokatolickiego w Karpatach; Rozdział - Ikonostas, ikona i jej główne tematy - zawiera informacje o typach ikon i ikonostasów oraz omówienie najczęściej spotykanych typów przedstawień.
Część wstępną zamyka Słowniczek podstawowych terminów cerkiewnych.

W dalszej części Autor prowadzi Czytelnika po poszczególnych zabytkach na SZLAKU IKON.

KS 048