Data urodzenia Fryderyka Chopina

35.00 PLN

Autorka: Grażyna Rychlik
Data wydania: 27 II 2017
Okładka miękka
Format A5
Ilość stron: 140
ISBN 978-83-944432-1-4

Quantity

Data urodzenia Fryderyka Chopina. Ewaluacja źródeł, analiza informacji, konkluzja.
Książka omawia wiele zagadnień pozwalających dogłębnie analizować treść aktów metrykalnych oraz wielu innych dokumentów, które mogą być przydatne przy odtwarzaniu historii przodków. Między innymi na przykładach wziętych z ksiąg metrykalnych z różnych parafii z terenu Księstwa Warszawskiego / późniejszego zaboru rosyjskiego, analizowane są zapisy aktów chrztu i urodzenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na takie elementy zapisu jak data i miejsce chrztu (z wody czy pełnego obrzędu), okoliczności chrztów z wody, data i miejsce urodzenia, obecność rodziców chrzestnych oraz jak to było zapisywane w aktach zarówno religijnych jak i cywilnych.
Opisany jest też przypadek błędnego zapisu imion i nazwisk rodziców w akcie ślubu oraz jaką metodę można przyjąć, by dotrzeć do poprawnych informacji.
Dla osób, które chcą jak najdokładniej opisywać źródła informacji genealogicznych, wszystkie zamieszczone w tej książce przypisy mogą być źródłem inspiracji. Szczegółowo opisany jest przypadek problemów z opracowaniem poprawnego opisu źródła przy korzystaniu z materiałów dostępnych on-line w postaci dokumentów zdigitalizowanych, w tym dostępnych na popularnym portalu FamilySearch.

KS 006