Bojkowszczyzna. Pogranicze czasów i przestrzeni

52.50 PLN

Wydawca: Wydawnictwo DiG
Autor: Tadeusz Baraniuk
Rok wydania: 2020
Format: 24 x 17 x 2,5 cm
Okładka: twarda
Ilość stron: 378
ISBN: 978-83-286-0091-1

Tuż za polsko-ukraińską granicą przecinającą Bieszczady zaczyna się Bojkowszczyzna – obszar etnograficzny górali ukraińskich, zwanych w przeszłości Bojkami, ale także Rusynami, Werchowyńcami. Zamieszkiwali oni także część Bieszczadów polskich, skąd w latach 1945–1947 zostali wysiedleni na tereny ZSRR oraz ziemie zachodnie i północne Polski.

Quantity
Out of stock

Opisując realia jak najbardziej współczesne – tradycje wierzeniowo-obrzędowe, narracje o otaczającym świecie, trudną sytuację bytową mieszkańców wsi czy ich dylematy tożsamościowe – autorzy poszczególnych opracowań ukazują ważną na tym terenie rolę pamięci o przeszłości oraz intrygujące współistnienie archaizmów z nowoczesnością. Prezentowane w książce teksty napisano na podstawie etnograficznych badań terenowych, zorganizowanych dla dwóch grup studentów przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW w latach 2005–2008. Prowadząc badania po ukraińskiej stronie granicy, w rejonie turczańskim, mieliśmy możliwość obcowania nie tylko z zachowywaną tam w widocznej mierze ciągłością osadniczą i kulturową, ale także z niezatartymi w krajobrazie śladami niedawnej przynależności do ZSRR. W trakcie licznych spotkań i rozmów dążyliśmy do poznania wybranych praktyk kulturowych i ukazania ich związków z egzystencją oraz autobiograficznym doświadczeniem rozmówców.

KS 185

You might also like