Praktyka władz Polski i ZSRR w post.z archiwaliami Kresów Wschodnich II Rzeczyposp.w l.1939-1963

30.00 PLN

Wydawca: Wydawnictwo DiG
Autor: Jakub Kalinowski
Rok wydania: 2014
Format: 21 x 14,5 x 4,5 cm
Okładka: twarda
Ilość stron: 107
ISBN: 978-83-7181-843-1

Pełen tytuł:
„Praktyka władz Polski i ZSRR w postępowaniu z archiwaliami Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1963”

Książka stanowi próbę przybliżenia niezwykle trudnych dziejów dokumentacji archiwalnej z Kresów Wschodnich II RP w czasie II wojny światowej i okresie powojennym do 1964 r.

Quantity

W pierwszej części książki zostały omówione uregulowania prawne II RP w zakresie ochrony ww. archiwaliów na wypadek wojny oraz rzeczywiste działania władz na rzecz jak najlepszego ich zabezpieczenia przed skutkami zbliżającego się konfliktu zbrojnego. Kolejnym zagadnieniem poruszonym w książce jest proces włączania polskiego zasobu archiwalnego do sieci archiwów sowieckich powstałych na terenach okupowanych przez ZSRS w latach 1939–1941 i 1943–1945. W ostatniej części omówiono powojenną rewindykację polskiego dziedzictwa kultury na wschodzie. W aneksie umieszczono kilka istotnych, niepublikowanych dokumentów źródłowych z zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

KS 196

You might also like