drzewo genealogiczne logo


Lista strat Kawalerzystów i Pancernych z rąk sowieckich - INDEKS

Kawaleria II Rzeczypospolitej w II połowie lat 30-tych XX wieku zaczęła przechodzić reformę na skalę niespotykaną do tej pory. Jako tzw. „broń szybka” miała stać się w końcowym jej efekcie, nowoczesną formacją, opartą o broń pancerną. Jak wynika z historii, reforma ta w wyniku wybuchu wojny nie została nigdy zakończona. Natomiast pierwszym jej efektem była reorganizacja 10 Brygady Kawalerii do poziomu jednostki pancernej. I w tym przypadku, działania wojenne 1939 roku, wykazały prawidłowy kierunek zmian. Z tej właśnie ciągłości wynika połączenie listy strat kawalerzystów i pancerniaków w jedną całość.

Niniejsza lista strat Kawalerzystów i Pancernych z rąk sowieckich w II wojnie światowej została opracowana na podstawie publikacji Rtm. Zygmunta Godynia, Londyn 1976. Jest to praca unikalna i jedyna w swoim rodzaju. Korzystając z wielu źródeł autor zebrał dane dotyczące żołnierzy dwóch rodzajów broni, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni zginęli z rąk sowietów. Nie jest to oczywiście lista pełna, gdyż wielu polskich bohaterów na zawsze pozostanie bezimiennych.


           

skróty zastosowane w INDEKSIE

A.K. Armia Krajowa
AM Amtliches Material (niemiecki wykaz urzędowy z Katynia)
B.K. Brygada Kawalerii
C.W.K. Centrum Wyszkolenia Kawalerii
D.O.K. Dowództwo Okręgu Korpusu
GISZ Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych
K.O.P. Korpus Ochrony Pogranicza
K.U.K. Komenda Uzupełnień Koni
LS. Lista starszeństwa oficerów z 1922 r.
LZ-K Lista zaginionych z Kozielska
LZ-O Lista zaginionych z Ostaszkowa
LZ-S Lista zaginionych ze Starobielska
M.S.Wojsk. Ministerstwo Spraw Wojskowych
O.G. Okręg Generalny
O.K. Okręg Korpusu
P.K.U. Powiatowa Komenda Uzupełnień
P.S.K. Pułk Strzelców Konnych
P.Uł. Pułk Ułanów
RO Rocznik Oficerski
ROR Rocznik Oficerów Rezerwy
S.G. Sztab Generalny vel Sztab Główny
SO Spis Oficerów z 1921 r.
S.S.G. Szkoła Sztabu Generalnego
Szt.N.W. Sztab Naczelnego Wodza
WO Wykaz ofiar (bezimienny wykaz polski z Katynia)
WPZ Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy P.S.Z. na obczyźnie (Londyn 1952)
W.S.W. Wyższa Szkoła Wojenna

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej witryny stanowi wlasność intelektualną Biura Usług Genealogicznych Genoroots. Kopiowanie tylko z podaniem adresu źródła.


MUZYKA RELAKSACYJNA | WZORY SZYDEŁKOWE | TŁUMACZENIE GIER KOMPUTEROWYCH