genealogical tree logo
belka boczna lewo
belka boczna lewo
O nas
Oferta
Publikacje
Poszukiwania
Wydarzenia
Linki
Kontakt
Referencje
belka boczna prawo
belka menu dol


For March 2015
lectures participants


         


List of cavalrymen and armored soldiers killed by Soviets - INDEX

In the 30s, the cavalry of the Second Polish Republic underwent substantial reforms. As a results, it was supposed to become a modern, quick, armored formation. As history shows, the reform has never been finished due to the outbreak of war. However, one of the first results of the reform was the reorganization of the 10th Cavalry Brigade into an armored unit.

The below list of cavalrymen and armored soldier killed by Soviets in World War II has been prepared on the basis of a publication of cavalry captain Zygmunt Godyń from 1976. It is a truly unique work. Using various sources, the author collected data related to soldiers using different arms, who directly or indirectly died at the hands of Soviets. Naturally, the list is not full, as many of the Polish heroes will remain unknown.

           

Acronyms used in the INDEX

A.K. Armia Krajowa
AM Amtliches Material (niemiecki wykaz urzędowy z Katynia)
B.K. Brygada Kawalerii
C.W.K. Centrum Wyszkolenia Kawalerii
D.O.K. Dowództwo Okręgu Korpusu
GISZ Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych
K.O.P. Korpus Ochrony Pogranicza
K.U.K. Komenda Uzupełnień Koni
LS. Lista starszeństwa oficerów z 1922 r.
LZ-K Lista zaginionych z Kozielska
LZ-O Lista zaginionych z Ostaszkowa
LZ-S Lista zaginionych ze Starobielska
M.S.Wojsk. Ministerstwo Spraw Wojskowych
O.G. Okręg Generalny
O.K. Okręg Korpusu
P.K.U. Powiatowa Komenda Uzupełnień
P.S.K. Pułk Strzelców Konnych
P.Uł. Pułk Ułanów
RO Rocznik Oficerski
ROR Rocznik Oficerów Rezerwy
S.G. Sztab Generalny vel Sztab Główny
SO Spis Oficerów z 1921 r.
S.S.G. Szkoła Sztabu Generalnego
Szt.N.W. Sztab Naczelnego Wodza
WO Wykaz ofiar (bezimienny wykaz polski z Katynia)
WPZ Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy P.S.Z. na obczyźnie (Londyn 1952)
W.S.W. Wyższa Szkoła Wojenna

All rights reserved. The content of this site is an intellectual property of the Center for Genealogical Research Services Genoroots. Copying forbidden.


RELAXATION MUSIC | CROCHET PATTERNS | GAMING TRANSLATIONS