drzewo genealogiczne logo

Wielki Lubień, gmina Dragacz, powiat Świecie, województwo Kujawsko-Pomorskie,
luty 2009

INDEKS


(istnieje możliwość zamówienia zdjęć nagrobka)

Cmentarz przykościelny. W zachodniej części znajduje się kaplica wybudowana w roku 1992, bez żadnych cech stylowych. Na środku ustawiono drewniany krzyż z wyrytą datą 1989. Krzyż był odrestaurowany w 2004 roku. Przed wejściem do kościoła, z lewej strony znajduje się dzwonnica o konstrukcji metalowej z dachem pokrytym dachówką. Cały teren ogrodzony jest metalową siatką. Brama główna, brama boczna oraz mała furtka boczna wykonane z metalu. Ogrodzenie stawiane było etapami w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Na całym obszarze cmentarza nie występują żadne wysokie drzewa. Poza obrębem cmentarza od strony północnej znajduje się śmietnisko ograniczone betonowymi ściankami oraz typowa wiejska toaleta. Na omawianym cmentarzu znajdują się 534 nagrobki, w tym jeden grobowiec naziemny. Spotyka się zarówno nagrobki pojedyncze jak i podwójne. Najstarszy zachowany nagrobek w postaci płyty nagrobnej datowany jest na rok 1887. Ksiądz proboszcz Józef Kortas twierdzi, że płyta ta nie jest oznaczeniem dokładnego miejsca pochówku a jej pierwotne usytuowanie nie jest mu znane. Najwcześniej datowane zgony to lata 1919, 1929, 1931, jednakże nagrobki najprawdopodobniej pochodzą z lat nieco późniejszych.

Na podstawie analizy indeksu cmentarza w Wielkim Lubieniu nie można jednoznacznie stwierdzić jaka jest liczba ciał spoczywających na nim obecnie w miejscach oznaczonych nagrobkami.

Wynika to z kilku faktów:

a) inskrypcje na niektórych nagrobkach rodzinnych nie podają imiennej listy pochowanych. Grób rodziny Kotowskich, Grób rodziny Góreckich, Grób rodziny Nawrockich, Grób rodziny Pogorzelskich i Guzalów, Grób rodziny Fortuna, Grób rodziny Jasnowskich.

b) na cmentarzu znajdują się 33 nagrobki bez jakichkolwiek tablic informacyjnych, nie można wiec określić ile ciał złożonych jest w tych grobach.

c) na nagrobku Franciszka Babiarza zmarłego w 1919 roku widnieje inskrypcja "zginął na wojnie", w księdze zgonów nie ma jednak adnotacji o jego śmierci. Słusznym wydaje się więc przypuszczenie, że zwłoki spoczywają gdzieś na polu bitwy, a jego nagrobek to tak zwany cenotaf, wystawiony tylko ku czci zmarłego.

d) Na jednym z nagrobków umieszczone są nazwiska dwóch osób, które zmarły w Kanadzie. Ich zwłoki nie zostały jednak sprowadzone do Polski (informacja uzyskana od proboszcza Józefa Kortasa). Tablice mają więc charakter typowo pamiątkowy. Nieznana jest ilość ciał żołnierzy poległych w 1939 roku, których upamiętnia „Grób nieznanych żołnierzy polskich”. Wg. Przewodnika po miejscach walk wrześniowych 1939 r. w woj. bydgoskim w grobie tym pochowanych jest ok. 10-ciu żołnierzy a ich nazwisk nie udało się ustalić.


                    


Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej witryny stanowi wlasność intelektualną Biura Usług Genealogicznych Genoroots. Kopiowanie tylko z podaniem adresu źródła.


MUZYKA RELAKSACYJNA | WZORY SZYDEŁKOWE | TŁUMACZENIE GIER KOMPUTEROWYCH